Rozvrhy sportů

Parkour

Garant:

Aktuality:

Hodiny tělesné výchovy, probíhající na pronajímaných sportovištích (bazény, ledová plocha, Sokol Brno I., Workoutbrno, In Motion Academy) jsou zpoplatněny - studenti si přispívají na nájem sportoviště.

Platba těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby.

Příspěvek za Parkour:    semestr / 1 zápis 970,00 Kč  je třeba uhradit do 11.2.2018. 

Pokud si studenti sami v IS neodregistrují v semestrální výuce přihlášený sport do 10.2.2018, i když nebudou výuku navštěvovat, bude po nich ekonomické oddělení rektorátu VUT v Brně vymáhat neuhrazenou pohledávku ve výši poplatku. Zrušení sportu v průběhu semestru je možné jen ze zdravotních důvodů na základě písemné žádosti a lékařské zprávy.

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

PARKOUR je velice komplexní pohybová disciplína. Jejím jádrem je rozvíjení schopnosti pohybovat se plynule a efektivně skrze překážky tvořené naším přirozeným prostředím. Z druhého pohledu se jedná o způsob, jak využívat překážek a různých objektů ke zdokonalení vlastních pohybových schopností. Parkour vyžaduje (a tím pádem rozvíjí) přirozenou sílu, obratnost, přesnost, rovnováhu, kreativitu a sebejistotu. Používají se zejména základní schopnosti, jako jsou běh, skoky, lezení, pádové techniky a základní akrobacie.

Parkour je vhodný pro každého. Nehledě na pohlaví či zkušenostech s parkourem či jinými sporty, jedná se čistě o osobní rozvoj. Tématicky budou lekce probíhat skupinově, budou vždy zaměřené na určitou část parkourových technik a k nim potřebnému rozvoji síly a mobility. Velká část tréninku se však bude lišit v závislosti na možnostech a předpokladech každého studenta.

Cíl:

Rozvoj síly, výbušnosti, mobility a rovnováhy. Rozvoj základních pohybových vzorců, jako jsou skoky, běh, lezení a další. Rozvoj kreativity v pohybu a rozšíření vnímání možností těla i našeho prostředí.

Skupinová forma cvičení vhodná pro začátečníky i pro pokročilé s individualizovanou náročností.

Osnova výuky:

 1. Seznámení s parkourem, základní přeskoky a rovnováha
 2. Vybíhání a vylézání zdí, seznámení s precision jump (skok s přesným dopadem)
 3. Základní skoky, dopady a parakotoul
 4. Brachiace (underbar a laché), pokračování přeskoků
 5. Pokračování skoků (cat leap), nácvik plynulého pohybu (flow)
 6. Základy akrobacie (hvězda, kotoul), pokročilejší skoky na přesnost
 7. Překonávání výzev I.
 8. Akrobacie(salto), kreativita v pohybu
 9. Opakování formou hry
 10. Nekonečná flow – trénink parkourové vytrvalosti
 11. Překonávání výzev II.
 12. Trénink otevřenou formou, udělování zápočtů

 

Odborné vedení: 

Mgr. Gabriel Harangi, e-mail: harangi@imacademy.cz

Katalogové listy